Idé & koncept

Vi ber er att utrycka era tankar i olika formulär, ta fram bilder, berätta om era intressen. Därefter ger vi ett första koncept i form av planer och ritningar och planscher.