INSPIRATION

Stycke:                            Allt är inspiration – iallafall nästan allt

Rubrik 1:    Allt är inspiration

Rubrik 2:         Allt är inspiration

Rubrik 3:         Allt är inspiration

Rubrik 4:         Allt är inspiration

Rubrik 5:         Allt är inspiration
Rubrik 6:         Allt är inspiration
Förformaterad:       Allt är inspiration